Icewall Tailwind HTML Admin Template

ຂ່າວສານ

#
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້ານ້ຳຕົກຕາດແກ້ງຍຸ້ຍ. ຂົວຂ້າມນ້ຳຊອງ ແລະ ເສັ້ນທາງວົງແຫວນຊົນນະບົດເບື້ອງຕາເວັນຕົກຂອງສາຍນ້ຳຊອງ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປລ
<p>ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້ານ້ຳຕົກຕາດແກ້ງຍຸ້ຍ. ຂົວຂ້າມນ້ຳຊອງ</p><p>ແລະ ເສັ້ນທາງວົງແຫວນຊົນນະບົດເບື້ອງຕາເວັນຕົກຂອງສາຍນ້ຳຊອງ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປລ</p><p>ສັນຍາເລກທີ: TIIGP2-LAO-W03</p><p>ມູນຄ່າ: 8.829.630.17 ໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 24 ເດືອນ</p><p>ໂດຍທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ສັນຍາເລກທີ: 05999-LAO</p><p>ລະຫວ່າງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ</p><p>ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ໄລຍະ 2</p><p>ແລະ ບໍລິສັດໄຊຍາ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຄົບວົງຈອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ</p><p>ໂຮງແຮມແລນມາສ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ</p><p>ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2021</p>
#
ພິທີເຊັນສັນຍາຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU
<p>ພິທີເຊັນສັນຍາຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU</p><p>ໂຄງການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພ ລະຫວ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ</p><p>ຕ່າງໜ້າໂດຍ ກົມໃຫ່ຍພາລະທິການ ກັບ ບໍລິສັດ ຄອງຊັບກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ</p><p>ທີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19 ກຸມພາ ປິ 2021</p>
#
ຂອບໃຈນຳບໍລິສັດຮຸ່ງອາລຸນຂົນສົ່ງດ່ວນຈຳກັດທີ່ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ່ນສູນການຄ້າທາດຫຼວງສະແຄວ໌.
<p>ຂອບໃຈນຳບໍລິສັດຮຸ່ງອາລຸນຂົນສົ່ງດ່ວນຈຳກັດທີ່ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ່ນສູນການຄ້າທາດຫຼວງສະແຄວ໌.</p><p>ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມີລູກຄ້ານັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍເດີ່!</p><p>ສົນໃຈເຊົ່າພື້ນທີ່ ໂທ: 030-5029-732</p>
#
ໂຮງແຮມ ປາກຊ່ອງ ແດນງາມ ນັກສຶກສາ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ
<p>ວັນທີ04/03/2021 ນັກສຶກສາ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກຂອງ ພະແນກອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ ໂຮງແຮມ ປາກຊ່ອງແດນງາມ. ການມາສຶກສາຂອງນ້ອງໆໃນຄັ້ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆມີຄວາມເຂົ້າໃຈຂຶ້ນຕື່ມໃນວຽກການບໍລິການໃນສ່ວນຂອງພະແນກອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ</p><p>ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ</p>
Dark Mode