ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼັງໃໝ່

ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ສ້າງສຳນັກງານໃຫຍ່ຫຼັງໃໝ່, ຂຶ້ນທີ່ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ເມືອງວາທ່າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 ສປປ ລາວ.