ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:

ຟອມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ: ຂອບເຂດທີ່ໝາຍດ້ວຍ * ຕ້ອງພິມໃສ່.


 

ຕິດຕໍ່: ບໍລິສັດ ເອັສ.ທີ. ກຣຸບ ຈຳກັດ.

02 ຖະໜົນສຸພານຸວົງ
ບ້ານ ເມືອງວາທ່າ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: (856-21) 520140
ແຟັກ: (856-21) 214431
ເວັບໄຊທ໌:  www.stgroup-laos.com , www.stglaos.com

 

:: ເບິ່ງແຜນທີ່ຕັ້ງ ເອັສ.ທີ ກຣຸບ

|

 

ຄູ່ຮ່ວມການລົງທຶນ

ກິດຈະກຳ:

ຄັງຮູບພາບ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາບບັນຍາກາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 
 
 
 
 

Copyright ® 2011 S.T. Group Co.,Ltd.