ກິດຈະກຳ:
 
ພິທີເປິດສະຫວັນເວກັສ ແລະຄາຊິໂນ ທ່ານປະທານຮ່ວມກັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
ເຂົ້າສູ່ພິທີເປິດສະຫວັນເວກັສ
ນຳພານັກທຸລະກິດເກົາຫຼີທ່ຽວ ນຳພານັກທຸລະກິດເກົາຫຼີທ່ຽວ
ຮູບພາບພາກຸ່ມນັກທຸລະກິດຈີນທ່ຽວ ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງການສະຫວັນເວກັສ
ຮູບພາບທີ: 12 ໂຄງການປາກຊ່ອງ ຮູບພາບທີ: 16 ໂຄງການປາກຊ່ອງ
ຮູບພາບທີ: 17 ໂຄງການປາກຊ່ອງ ຮູບພາບທີ: 19 ສະຫວັນເວກັສ
ຮູບພາບທີ: 23 ສະຫວັນເວກັສ ພິທີເຊັນສັນຍາຂອງ ສະຫວັນ ແລະ ປາກຊ່ອງ
   
ແຂກ VIP ພະຍານຂອງພິທີເຊັນສັນຍາ
   

 

|

 

ຄູ່ຮ່ວມການລົງທຶນ

 

ກິດຈະກຳ:
- ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະຫວັນແລະປາກຊ່ອງ
-
ວິວທັດສະນີຍະພາບ ຂອງສະຫວັນເວກັສ

 

ຄັງຮູບພາບ

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາບບັນຍາກາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright ® 2011 S.T. Group Co.,Ltd.